Projekty

Specializujeme se na projekty nízkoenergetických staveb, novostavby a rekonstrukce objektů, přístavby, nástavby a stavební úpravy jednotlivých části objektu. Ve fázi příprav konzultujeme s klientem stavební záměr, navrhujeme optimalizace konkrétního záměru a to jak v prostorové, tak i v materiálové a rozpočtové oblasti.

Zajistíme:

– všechny stupně projektové dokumentace od předprojektové přípravy až pro dokumentace pro provádění stavby dle platných norem, vyhlášek a zákonů včetně všech specializovaných profesí

– kompletní poradenství při rekonstrukcích, stavebních úpravách a změnách staveb před dokončením

– pasporty stávajících objektů

– demoliční výměry stavebních objektů

– veškeré potřebné průzkumy (hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, statické průzkumy..)

– projekty inženýrských sítí, dopravního napojení

– energetické posouzení objektů, včetně případných prohlídek termokamerou

– zastoupení klienta při jednání se všemi dotčenými orgány státní správy a Stavebními úřady nutnými pro projednání daného stavebního záměru,

– propočty a rozpočty stavebních záměrů

– poradenství při výběru pozemku s ohledem na zamýšlený stavební záměr

– prohlídku stavebních objektů při koupi nemovitosti, včetně možnosti statického posouzení objektu, provedení sond, kontroly objektu termokamerou, provedení předběžného propočtu nákladů na rekonstrukci

– autorský dozor

– vizualizace stavebních záměrů

– příprava a kompletace dokladů potřebných pro kolaudaci stavby

Prohlédnout reference