Stavby

Nabízíme možnost realizace kompletní stavby na klíč nebo jen jejich částí dle konkrétního záměru a požadavku investora a to s důrazem na kvalitu, kompletnost, ekonomiku, časovou reálnost.

– kompletní dodávku stavby „na klíč“, dodávku jednotlivých částí stavby

– vytýčení stavby, založení stavby dle konkrétního stavebního záměru

– provedení základových desek včetně přípojek pro dřevostavby

– zateplení objektů včetně návrhu a vizualizace barevného provedení fasády

– veškeré opravy a stavební úpravy stavebních objektů

– oplocení objektů včetně terénních úprav

– návrh optimalizace stavebních postupů, včetně možnosti optimalizace stavebních materiálů a nákladů stavby

– kompletace staveb, přípravy dokladů ke kolaudaci včetně možnosti vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby

– odbornou konzultaci při provádění staveb „svépomocí“

– statické posouzení staveb nebo jejich částí při výstavbě, stavebních úpravách nebo rekonstrukci

– energetické posouzení objektů, včetně prohlídek termokamerou

Prohlédnout reference